Våre veivisere

Visjon, misjon og verdier

Vår visjon:
- vi hjelper de som vil bli bedre til å bli best

 

Vår misjon:
- vi vil stille vår unike kompetanse og erfaring til rådighet for våre oppdragsgivere for å fremme deres utvikling

 

Våre verdier:
- vi står for åpenhet og ærlighet

 

- vi bygger på en grunnleggende respekt for mennesker, deres situasjon, tanker, følelser og behov

 

- vi er konstruktivt utfordrende