Fem enkle fremgangsmåter som skaper økt tillit mellom mennesker og bedrifter

Artikkel

Norske forskere har studert hvordan tillit bygges i grupper der folk og bedrifter ikke kjenner hverandre fra før