Om ledelse og ledelsesmodell

Vi gjennomgår regelmessig en del kilder som inneholder artikler om ledelse. Noen av disse kan være nyttige, aktuelle eller interessante for deg. Ved å klikke på overskriftene nedenfor får du tilgang til disse artiklene(for de som er fra Ukeavisen ledelse trenger du abonnement; anbefales!). I tillegg vil vi på permanent basis gi deg tilgang til min venn Peter Koestenbaums fantastiske ledelsesmodell(Klikk på modellsymbolet nedenfor). Denne linken gir også tilgang til Peters "Ledership Self Asessment", og du kan videre via linken gå til hans inngangsside(home), og se og abonnere på hans «Weekly Leadership Thought». Det anbefales!

 

Click to see Our Leadership Model