Teamarbeid ​Bli smartere sammen

Artikel

Det er ikke opplagt at en gruppe er så mye smartere enn enkeltindividene