Oppskriften på vellykket innovasjon

Artikkel

En vellykket innovasjonsprosess i Statoil består av et fast mønster og seks faser