Ledergruppa ​Hvilken hatt velger du?

Artikkel

Hvilke rolle har du som medlem i en ledergruppe? Er du representant for din avdeling, eller er du først og fremst et medlem av gruppa?