Er du flink til å lede deg selv?

Artikkel

Det forventes i økende grad at både ledere og ansatte behersker selvledelse