Få flere til å delta aktivt i teamarbeidet

Artikkel

Er teamet ditt lederstyrt? Vil teamet ta bedre beslutninger hvis flere deltar aktivt, flere får innflytelse og dere har noen flere konflikter?