Tiltak mot kronisk utsettelsesatferd ser ut til å virke

Vis artikkel

En gruppe forskere fra Tromsø introduserte tiltak for å redusere utsettelsesadferd blant studenter som en obligatorisk del av undervisningen for psykologistudenter