Undersøkelse: Målstyring virker, men ikke alltid etter hensikten

Vis artikkel

Dessuten kan det føre til kortsiktighet og nedbygging av medarbeidernes profesjonelle skjønn