Endringsledelse: Medarbeidere som føler seg verdsatt, er lettere å få med på endringer

Vis artikkel

Endringer er en vanlig del av livet. Organisasjoner som ikke tilpasser seg en verden i endring og skiftende økonomiske forhold, vil dø ut. Den beste måten å lykkes med endring, er å verdsette de medarbeiderne som må gjøre jobben.