Omstilling: Når kompetanse blir en belastning

Vis artikkel

Vi er i ferd med å gå fra industriell produksjon til servicebetinget arbeid. Den postindustrielle revolusjonen får store konsekvenser for alle deler av næringslivet og gir samtidig store muligheter for dem som griper sjansen