Endring starter med deg selv

Først når du kartlegger din egen del av et problem, og identifiserer hva som teknisk og følelsesmessig

hindrer bevegelse, kan du lede en endringsprosess, hevder ledelseskonsulenter

Vis artikkel