Mangfold er ikke magi

For at mangfold skal gi resultater på arbeidsplassen er ikke gode intensjoner nok. Det må jobbes hardt

Mangfold er ikke magi