Vår filosofi

Vår filosofi for teamutvikling og ledertrening

Vårt treningsopplegg bygger på målbevist og hardt arbeid i hverdagen med en sterk vilje til å bli best. Den autoritære leders tid er definitivt forbi. En leder som skal lykkes i dagens samfunn, må bygge opp et team(lag) av ledere som sammen mestrer utfordringene og som sammen skaper de beste resultatene for bedriften. Teamet må bygge relasjoner, utnytte den enkeltes spisskompetanse som vil være komplementære innen teamet, og lære seg å spille de ulike teamroller slik at ressursene utnyttes maksimalt til beste for teamet og bedriften.

 

Vi hjelper til med å etablere et bedriftstilpasset program som går over tid med 1-2 dagers samlinger og et forpliktende treningsprogram i mellomfasene. Du bestemmer om vi bare er med i startfasen eller blir med utover i treningsprogrammet. Det riktige er at laget ditt etterhvert blir selvgående.

 

Deltakelse på kurs gir ofte «a-ha» opplevelser. Likeledes er det populært å tilby deltakere opplevelser gjennom villmarksleir, juv-vandring, rafting, fjellklatring m.m. Selv om denne type aktiviteter i følge forskere ikke kan avskrives som bortkastet, blir hverdagen tilbake på jobb ofte som før. Vår erfaring viser at program og trening rettet mot virksomhets-utvikling og ledelsesutvikling, samt kontinuerlig oppfølging på arbeidsplassen etter slike opplegg må til.