Vårt bidrag

Teamutvikling, ledertrening og virksomhetsstyring

Vi bistår næringslivet og offentlig forvaltning med konsulenttjenester innen teamutvikling(team-building), ledertrening og virksomhetstyring.
Målet er å bidra til bedre ledelse. Vi har lang erfaring innen ledelse, coaching og virksomhetsstyring på høyt ledernivå innenfor næringslivet.

Bistand m.h.t. teamutvikling

Vi har erfart hva som kreves i dagens konkurranse. Innledningsvis spør vi: Er du lei av lederguruer og deres «buzz-words» samt lederkurs?
Vi tror det er et godt tegn om du er det. Vi vil hevde at vi har noe annet å fare med fra egen praksis i linjen med lederansvar i små og store
bedrifter. Vi har følt på kroppen hva det betyr og hva som kreves. Vi har dessuten mye erfaring fra lagidrett som kommer godt med!
Vi er overbevist om at disse erfaringene er meget vesentlig for å kunne støtte ledere. Vi vet at snarveien til bedre ledelse går via virksomhetsbasert
teamutvikling der coaching er en intergert del.

I sum er vi likesinnede med deg selv og der ligger forskjellen i forhold til de fleste rådgivere. Du finner mer om oss på «Om top-team»-siden.

Kort oppsummert (1. punkt er top- team AS sin visjon):
 

  • Vi hjelper de som vil bli bedre til å bli best
  • Det som skal til for å lykkes er førsteklasses ledelse
  • Vi leder kunden gjennom snarveien til det målet, oppnåelsen av et topp lederteam
  • Snarveien går via virksomhetsbasert teamutvikling

Det er slik teamutvikling vi tilbyr og gjennomfører!

Bistand m.h.t. virksomhetsstyring

Vi bidrar til bedre virksomhetsstyring. Vi hjelper bedrifter med styring på følgende områder:

  • Endringer/forbedringer
  • Risiko
  • «Balanced Score Card»
  • Helse, Miljø, Sikkerhet & Kvalitet (HMS&K)