Våre veivisere

Visjon, misjon og verdier

Vår visjon:
- vi hjelper de som vil bli bedre til å bli best

 

Vår misjon:
- vi vil stille vår unike kompetanse og erfaring til rådighet for våre oppdragsgivere for å fremme deres utvikling

 

Våre verdier:
- vi står for åpenhet og ærlighet

 

- vi bygger på en grunnleggende respekt for mennesker, deres situasjon, tanker, følelser og behov

 

- vi er konstruktivt utfordrende

Våre tjenester

Teamutvikling med ledertrening

Hvordan oppnår du et løft i ledelseskvaliteten?

Via snarveien til bedre ledelse: Teamutvikling med ledertrening- virksomhetsbasert teamutvikling

Gjennom å tilby og gjennomføre slike prosesser sammen med kunden, realiserer vi vår visjon:                         
"Vi hjelper de som vil bli bedre til å bli best"

Ny nettside

Vi lager nye sider for Top Team nå.

Mens vi holder på, vil ikke sidene være helt på høyde med det de er ment å skulle være, men vi jobber på harde livet for å få alt på plass så fort som mulig.

Vårt bidrag

Teamutvikling, ledertrening og virksomhetsstyring

Vi bistår næringslivet og offentlig forvaltning med konsulenttjenester innen teamutvikling(team-building), ledertrening og virksomhetstyring.
Målet er å bidra til bedre ledelse. Vi har lang erfaring innen ledelse, coaching og virksomhetsstyring på høyt ledernivå innenfor næringslivet.

Bistand m.h.t. teamutvikling

Sider