Målstyring er bra

Artikkel

Hvilke mål gir best resultat?, «Gjør så godt du kan», eller noe mer konkret som «klar minst 18 av 20 spørsmål på prøven»? Det er slike eksperimenter den amerikanske sosialpsykologen Adam D. Galinsky har forsket på.

Sider