Ledelsesutfordringer mot 2020

Artikkel

Dagens ledere opplever en rekke utfordringer som endrer den tradisjonelle oppfatning av organisasjon og ledelse. Særlig er det to utfordringer som begge påvirker utviklingen på en dramatisk måte: Den digitale revolusjon og endring i arbeidsplassens sosiale systemer.

Sider