Om ledelse og ledelsesmodell

Vi gjennomgår regelmessig en del kilder som inneholder artikler om ledelse. Noen av disse kan være nyttige, aktuelle eller interessante for deg. Ved å klikke på overskriftene nedenfor får du tilgang til disse artiklene(for de som er fra Ukeavisen ledelse trenger du abonnement; anbefales!). I tillegg vil vi på permanent basis gi deg tilgang til min venn Peter Koestenbaums fantastiske ledelsesmodell(Klikk på modellsymbolet nedenfor).

Synspunkt | Tillitsbasert ledelse ved hjelp av retorikken

Artikkel

Du som leder må skape en felles verden hvor målene er klare for alle og få alle til å trekke i samme retning. Da trenger du medarbeidere som har full tillit til deg som leder. Derfor er det vesentlig at du vet hvilke grep du kan ta for å skape - og holde på - tillit. Både på overordnet- og mikronivå. I retorisk teori er ethos et virkemiddel til å skape tillit, skriver Anne Bergvad i Retorika.

Sider