Våre tjenester

Teamutvikling med ledertrening

Hvordan oppnår du et løft i ledelseskvaliteten?

Via snarveien til bedre ledelse: Teamutvikling med ledertrening- virksomhetsbasert teamutvikling

Gjennom å tilby og gjennomføre slike prosesser sammen med kunden, realiserer vi vår visjon:                         
"Vi hjelper de som vil bli bedre til å bli best"

Er du toppleder eller medlem av ledergruppen i et SMB-selskap? Kjenner du igjen ett eller flere av følgende symptomer:

  • du og din ledergruppe bedriver stadig brannslukking
  • tilsynelatende bekjemper medlemmene hverandre snarere enn å samarbeide, dvs. hjelpe hverandre
  • der er stadige konflikter, kortvarige eller tilsynelatende evigvarende
  • en eller få dominerer team-møtene
  • medlemmene respekterer og anerkjenner ikke hverandre
  • tilsynelatende er ikke alle forpliktet til de felles mål
  • det tar for lang tid å integrere nye medlemmer i ledergruppen
  • eller synes du ganske enkelt at gruppen ikke bidrar nevneverdig?

Dette er symptomer på at ledergruppen ikke er et godt og effektivt team! Resultatet er dårlig stemning under møtene og ellers i arbeidet, dårlig effektivitet, kreativitet og verdiskapning i gruppen. Dette går utover den samlede ledelse i virksomheten og dermed utviklingen og avkastningen. Her er mye å hente! Forskning viser at i nær 100 % av tilfellene gir team-arbeid en bedre problemløsning enn selv den beste fra enkeltindivider! I tillegg skaper team-arbeid gode følelser og bedre stemning!

Fortvil ikke! Vi vet at snarveien til bedre ledelse går via oppnåelsen av et topp leder-team, og at det lar seg utvikle gjennom virksomhetsbasert teamutvikling(eller lagutvikling om du vil). Det vil si en prosess der ledergruppen trener og utvikler seg til et virkelig team med virksomhetens viktigste utfordringer som treningsarena. Da oppnår du et virkelig leder-team og følgende positive utviklingskjede:                      

teamutvikling > et "top team" > virkelig teamwork > effektivitet, kreativitet og styring > løft i ledelseskvalitet > løft i virksomhetsresultater

Dette er den beste form for organisasjonsutvikling! Klikk nedenfor og du kan sikre deg en nærmere presentasjon av prosessen!

Det er slik virksomhetsbasert teamutvikling top-team AS tilbyr. Slike prosesser bygger leder-team, samt trener dette teamet og de enkelte ledere(ledertrening). En ledergruppe består sjelden av bare stjerner, men er laget villig til å trene - og den enkelte villig til å la seg presse på sine individuelle og relasjonelle ferdigheter samt sine lederroller- da kan en oppnå et «top team»!

 

Du tenker kanskje: Jeg har ikke tid! Mitt svar er: Har du tid til å la være? Det står om virksomhetens evne til videreutvikling og dens konkuranseevne, og det tar ikke tid, det skaper tid gjennom større efektivitet og riktigere vurderinger, prioriteringer og beslutninger!

Eller du tenker: Der er endringer i ledergruppen på gang, jeg må vente til alle brikkene er på plass! Mitt svar er: Ja, det ideelle er å ha hele gruppen på plass, men folk skifter jobb, oftere enn før, og det kan bety at en aldri kommer igang i tide om en tenker slik! Dessuten går prosessen over tid og et godt team gjør det i tillegg mye enklere og raskere å integrere en ny person!

Så ta aksjon!
Jeg brenner for å hjelpe dere! Jeg har jobbet med mine ledergrupper i flere ulike stillinger som direktør i statoil og har opplevet hva det betyr å skape virkelige team. Jeg hadde Kjell Schou Andreassen som min team- coach gjennom 8 år, helt til han døde i 1997, faktisk var det siste han gjorde å hjelpe oss I en team-samling. Han fortalte ved avslutningen av den at han dagen etter skulle inn på sykehuset og få den ryggmargsinnjeksjonen som .skulle til for å knekke den sjeldne blodkreften han hadde. Han kom alldri ut fra sykehuset. Kjell var den legendariske Viking-treneren, også trener for landslag sammen med Nils Arne Eggen. Det framgår av Eggens bok(Godfoten) at mye av det teoretiske grunnlag for hans “godfot-teori” stammet fra Kjell. Jeg lærte mye av Kjell og har arvet den lidenskap for team-utvikling som han hadde. Etterat jeg hadde bestemt meg for å jobbe med dette som konsulent, tok jeg en Master of Management på BI for å være enda bedre rustet.

Skaff deg mer informasjon om opplegget(link nedenfor) og, om du nås i nærheten av Stavanger, sikre deg "Hvordan oppnår du et løft i ledelseskvaliteten?", et gratis og uforpliktende Mini-Seminar om team og teamutvikling.

 

 

Teamwork- en skjellsettende hendelse for meg
De av oss som tok det meste av utdannelsen for mange ti-år siden fikk lite trening og erfaring i og med team-arbeid . Tidlig i min yrkeskarriere var jeg med og prosjekterte et stort kjernekraftverk I USA. Jeg ville se meg om i det store landet og fikk min bror over for å være med. Vi startet med å bruke to dager i New York der jeg bodde, og siden min bror er ganske sportsgal(verre enn meg), måtte vi finne et interessant sportsarrangement. Dette var i juli, så det viste seg at det bare var en toppkamp i baseball som sto på programmet, ikke det mest interessante, men vi hadde ikke noe valg. Jeg hadde i løpet av de første par månedene i New York sett en del på baseball-kamper på TV for å sette meg inn i denne nasjonalsporten. Men, jeg skjønte alldri riktig hva som foregikk og hvordan reglene var mht. score etc. Mine forventninger før kampen var derfor ikke særlig høye. Om vi ikke skjønte hva som foregikk ville det jo ikke bli særlig spennende! Vi kom oss på kampen, og jeg trodde nesten ikke det var sant da vi to brødre i beste teamwork i løpet av et kvarters tid hadde plukket det hele fra hverandre og forstått reglene, tellingen av poeng og det hele! Det åpnet mine øyne for hvor effektivt det kan være å bryne tanker og innsikt med andre i tett dialog!

 

Nedenfor finner du noen mer “seriøse” eksempler på hva godt teamarbeid kan gi av resulater.

 

Norge Brasil- «top team» kontra stjerner
I forkant av VM 98 ble det sett på som en «umulighet» at Norge skulle slå Brasil. Det hersket heller ingen tvil om at hver enkelt spiller på det brasilianske laget hadde fotballferdigheter som langt overgikk det den enkelte spiller på det norske laget hadde. Forskjellen besto i at det norske laget hadde trent hardt og målbevist på systemer og komplementære ferdigheter tilpasset systemene, slik at lagspillet hele tiden var på topp. Nordmennenes gode og målbevisste lagspill var nok til at det brasilianske laget slo sprekker og ga Norge seieren som sjokkerte en hel verden.

 

Dette eksemplet viser fremragende resultater av kontinuerlig og systematisk trening og team-utvkling. Dette er overførbart til næringslivet ved bruk av de rette teknikker og bevisst målstyrt team-utvikling, trening og coaching.

 

Siemens Norge- en skikkelig «turn-around»
En divisjon(atomatisering, motor- og elektroprodukter) i dette selskapet hadde slitt i mange år, og i 2005 stilte norsk og tysk ledelse krav til divisjonen om en dobling av omsetningen i løpet av tre år(ref. NHH Bulletin nr 1 2011). Deler av ledergruppen var skeptiske og dette førte til en viss avskalling, men divisjonsdirektøren, Dag Otterstad, tok fatt, satset på team-utvikling(men ikke av typen “ut i skogen og opp i trærne”) med AFF som hjelper. Med skifte av fokus i ledergruppen fra det operative til strategi og målsetninger og arbeid med ledergruppeutvikling og kommunikasjon, kom etterhvert resultatene. Hvilke resultater? Jo, en firedobling av omsetningen i løpet av fire år, langt i overkant av målet! Forfatteren av artikkelen har en viktig, og etter egen erfaring riktig, kommentar mht. team: “De senere års stadig sterkere fokus på team-organisering i arbeidslivet har ikke uventet også forplantet seg til ledergruppene. Men helhetstenkning er ikke nødvendigvis den sterkeste siden til en gruppe med vellykkede individualister hvis representasjon i forsamlingen nettopp skyldes deres lederrolle.” Med andre ord, god team-funksjon i ledergrupper er ikke noe som kommer av seg selv!

 

Lundin Norway- oljefunn på rekke og rad
Og ikke hvlike som helst funn, også de aller største, og gjerne der ingen andre trodde det var mulig. Administrende direktør Torstein Sanness og letesjef Hans Christian Rønnevik har vært åpne om hva som ligger bak resultatene(Norsk Sokkel nr 1-2012, og diverse utgaver av Teknisk Ukeblad). Rønnevik beskriver hvordan de oppnår resultatene på følgende måte: “Vi spiller hverandre gode gjennom kunnskapsgenerering. Vi har ulike mennesketyper og ulike fagtyper som ikke sitter og skriver rapporter til hverandre, men som har en kontinuerlig faglig dialog- og poenget er at vi faktisk gjør det”. Rønnevik finner ut hva folk er gode på og bruker den mentale godfot-teorien: “Når du får dette til å fungere, ser de at folk stiller opp for hverandre og du unngår intern konkurranse. Det handler om forståelsen av at mennesker er født både som individ og gruppe. Også grupper av mennesker er selvorganiserende. Gruppen tar den form den trenger for å oppnå hensikten.”

Du kan oppnå lignende resultater i din organisasjon som beskrevet ovenfor! Skaff deg mer informasjon eller ta direkte kontakt for et gratis og uforpliktende Mini-Seminar om team og teamutvikling om du kan nås nær Stavanger!